Jedną z najbardziej popularnych metod utylizacji odpadów biologicznych jest proces granulacji. Proces ten przekształca materię organiczną o wysokiej wilgotności w granulki lub pastylki. Granulacja może być przeprowadzana na różnych rodzajach maszyn, w tym na systemach granulacji pancernej i mieszalno-suszarniczych. Systemy te są w stanie obsługiwać zarówno drobno zmieloną paszę, jak i włókna grube. System granulacji panewkowej jest idealny do zastosowań, w których pasza ma stosunkowo niską zawartość wilgoci.

W niektórych przypadkach zużycie energii przy rozsiewaniu nawozów organicznych jest znacznie niższe niż energia zużywana do stosowania obornika. Dzięki temu jest to bardziej przyjazny dla środowiska wybór dla rolników. Ponadto można je również transportować dalej niż wynika to z typowych ograniczeń w transporcie obornika. Stosowanie organiki do nawożenia może również zwiększyć produktywność gleby.

Nawozy organiczne mogą być stosowane bezpośrednio na glebę lub rozsiewane za pomocą rozsiewaczy nawozów mineralnych. Mogą one mieć pozytywny wpływ na środowisko i mogą być stosowane w celu spełnienia dawek nawozów azotowych i fosforowych. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że istnieją różne rodzaje nawozów organicznych i wszystkie zawierają różne ilości niezbędnych składników odżywczych.

Na przykład organiczny nawóz granulowany to rodzaj obornika, który zawiera mniej azotu i fosforu niż obornik niegranulowany. Jego zalety obejmują wyższą biomasę roślin, wzrost plonów oraz możliwość zwiększenia produkcji zrównoważonych produktów rolnych. Jeśli chodzi o zatrzymywanie składników odżywczych, granulat z obornika zwierzęcego znacznie przewyższa obornik nieprzetworzony. Chociaż obornik jest najtańszą formą nawozu organicznego, niekoniecznie jest najlepszy. Niektóre z czynników wpływających na jego efektywność to zawartość wilgoci, wielkość cząstek i stopień aglomeracji. Jeśli jesteś zainteresowany procesem granulacji obornika, skontaktuj się z FEECO w celu uzyskania wskazówek.

Z kolei obornik niegranulowany jest jednym z najbardziej energochłonnych spośród wszystkich nawozów opartych na oborniku. W związku z tym zużywa więcej oleju napędowego, czasu pracy i energii niż obornik granulowany. Dlatego też jest droższy w przeliczeniu na hektar.

Z kolei granulki wyprodukowane z obornika są bardziej energooszczędne. W rzeczywistości mogą one przechowywać więcej azotu i potasu niż ich surowcowe odpowiedniki. Jednocześnie mogą zmniejszyć ilość NH3, który jest emitowany do powietrza. Dodatkowo mogą zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia środowiska, ponieważ łatwiej jest transportować materiał niż obornik granulowany.

Niezależnie od procesu stosowanego do produkcji obornika, zużycie energii jest nadal znaczące. Na przykład, obornik niegranulowany ma najwyższe zużycie energii, a następnie granulat z mączki mięsno-kostnej. Z drugiej strony, energia zużyta na obornik granulowany jest 3,2 do 4,6 razy większa niż w przypadku rozrzucania granulatu z obornika. Ponadto, ważne jest, aby zrozumieć, że duża część obornika jest tracona w procesie rozrzucania. W zależności od regionu istnieje ryzyko, że jest w nim więcej składników odżywczych niż potrzebują uprawy i zwierzęta gospodarskie.

Ogólnie rzecz biorąc, granulowane nawozy organiczne są najbardziej wydajne z dwóch rodzajów, ponieważ zmniejszają ilość emisji NH3 o 97,8% i emitują sześć razy mniej gazów NH3 niż obornik niegranulowany. Stąd granulowany nawóz organiczny może być doskonałą opcją dla rolników, którzy szukają taniego, bogatego w składniki odżywcze nawozu organicznego.

Podobne tematy